O společnosti

Společnost Leoš Najman, SBA-Expert byla založena v květnu 1998 a neprodleně po získání potřebných osvědčení začala vykonávat své podnikatelské aktivity v oblasti komerční bezpečnosti. V průběhu roku 2003 byla založena bezpečnostní agentura SBA-Expert, a.s., na kterou byly postupně převedeny veškeré podnikatelské aktivity bezpečnostní agentury Leoš Najman, SBA-Expert vč. zaměstnanců.

V prosinci 2003 získala společnost SBA-Expert, a.s. certifikát systémů managementu jakosti ČSN EN ISO 9001:2009 a každoročně jej úspěšně obhajuje.

V roce 2006 naše společnost úspěšně obhájila nárok na čerpání dotací Evropských sociálních fondů. Účelem je program na zkvalitnění přípravy zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a všemi souvisejícími prvky. Školení zaměstnanců v různých oblastech provádějí renomované firmy, které se dané problematice věnují již řadu let a mají veškerá příslušná oprávnění.

Společnost SBA - Expert, a.s. se v současné době zaměřuje na neustálé rozšiřování svých činností i jiných oblastech s "důsledným dodržováním kvality služeb".

V roce 2011 se všichni naši zaměstnanci zúčastnili "Zkoušek odborné způsobilosti" k výkonu činnosti ostraha objektů a osob a také k výkonu soukromých detektivů.

Politika jakosti

 • organizace bude systematicky identifikovat potřeby stávajících a potencionálních zákazníků
 • budeme zdůrazňovat klíčové znaky nabízených služeb
 • naše služby budou na vysoké profesionální úrovni což pro zákazníka znamená:
  • koncentrovaná pohotovost
  • vysoká spolehlivost
  • špičkové technické zázemí
  • odpovědný lidský potenciál
  • cenová vyváženost nabízených služeb
 • bude rozvíjen proces identifikace potřeb a očekávání zaměstnanců za účelem vytváření úměrných podmínek pro rozvíjení jejich uspokojení z práce, rozvoj jejich znalostí a způsobilostí ke kvalifikovanému plnění odpovědnosti v systému jakosti
 • i nadále budeme zvyšovat ochranu zdraví zaměstnanců a bezpečnosti jejich práce, při šetrném chování k jednotlivým složkám životního prostředí
 • bude i nadále budováno marketingové řízení, které bude schopno získat objektivní informace, transportovat je do organizace, analyzovat je a přijímat kvalifikovaná rozhodnutí směřující ke zvýšení výkonnosti a efektivnosti organizace při plnění stanovených strategickým záměrů