Poradenství

Společnost SBA – Expert, a.s. zajišťuje převážně specializované poradenství v rámci své podnikatelské činnosti týkající se obecným environmentálním poradenstvím na úrovni zprostředkování a poskytování sofistikovaných odborných informací na území celé ČR, ale rovněž asistenčním poradenstvím, systémovým poradenstvím atp.

Dále se zabýváme komplexním poradenstvím od přípravy a analýzy projektu financovaného z dotačních fondů EU nebo ČR, optimalizace nákladů pomocí finančních analýz, zpracování dokumentace až po kontrolu nad správným věcným, legislativním, časovým i finančním průběhem projektu.
Cílem naší společnosti je provozovat služby špičkové kvality při současném splnění požadavků na ochranu životního prostředí.

Víme, že se jedná o dlouhodobý úkol nejen pro nás, ale také naše zákazníky, dodavatele, zaměstnance a širokou veřejnost. Úzký vztah k životnímu prostředí patří k základním principům naší práce.

V této souvislosti uplatňujeme následující zásady:

  • vždy jednat v souladu s právními i jinými požadavky vztahující se ke službám naší společnosti z hlediska ochrany životního prostředí
  • aktivně spolupracovat se všemi zainteresovanými subjekty na zlepšování životního prostředí
  • seznamovat naše partnery se zásadami a postupy, které společnost v rámci environmentálního řízení uplatňuje
  • vždy uplatňovat princip prevence znečišťování životního prostředí
  • upřednostňování preventivních nástrojů, které umožňují předcházení havárií
  • zajišťování bezpečného nakládání a manipulace s odpady