Přeprava finančních hotovostí

Transportní služba spočívá v přepravě zásilky zákazníka se speciální ochranou z místa odeslání do místa určení nebo v poskytování ochrany při přepravě zásilky doručované pověřeným pracovníkem zákazníka ( peněžním poslem ). Zaměstnanci SBA - Expert nemanipulují ( nepřebíhají a nepředávají ) s volně uloženými finančními hotovostmi. Přebírají a přepravují pouze zapečetěné ( zaplombované ) zásilky.

K tomuto účelu jsme schopni poskytnout tyto přepravní obaly :

- jednorázového použití ( igelitové )
- vícenásobného použití ( koženkové ) s bezpečnostní zástrčí ( plombou )

Tato služba je poskytována diskrétně a to za nejvyšších bezpečnostních opatření po dohodě s klientem. Veškeré služby jsou pojištěny a v případě pojistné události bude nahrazena plná výše škody.