Monitorování vozidel

Ochranu pohyblivých objektů ( vozidel ) zabezpečuje kontaktní přístroj ve vozidle, navazující na jeho zabezpečovací zařízení. Systém lokalizuje objekt na principu GPS s přesností na 10 m.
Z cenrálního dispečinku lze ovládat vybrané funkce ve vozidle. Tato technologie umožňuje zabezpečení automobilů všech kategorií proti odcizení s případným dohledáním. Dále umožňuje vedení logistiky v dopravě firemních vozidel dle potřeb klienta.

Při využití těchto služeb je možné uplatňovat výrazné slevy u pojistných ústavů.


Možnost lokalizace
- impuls 20 sec
- impuls lokalizuje s přesností 10 m v dosahu signálu provozovatelů sítě GSM
- impulsy ukládány do elektronické paměti
- historie pohybu se ukládá do souborů MS Office dle uložených impulsů (místo a čas)
- impuls je buď naprogramován, nebo vyvoláván dispečinkem
- možná okamžitá kontrola vozidla přes Internet

Možnost aviza
- ohrožení řidiče (tísňové tlačítko)
- neoprávněného startu
- neoprávněného překročení státní hranice
- ztráty kapacity akumulátoru nebo jeho odpojení
- technologické změny ve vozidle (teplota boxu, otáčení mixu,...)

Možnost aktivního dispečinku v případě neoprávněného startu vozidla
- okamžité informování objednatele, jakož i policie
- aktuální navádění smluvní komerční zásahové služby v reálném čase
- dálkové zapnutí vybrané signalizace (světla, siréna, houkačka,....)
- dálkové zrušení možnosti pohybu vozidla, jakmile poprvé zastavilo