Bezpečnostní zajistění kulturních a VIP akcí

Tuto službu je nutné vždy připravit s klientem na základě informací o objektech nebo osobách. Služba je vykonávána prověřenými pracovníky podle našich interních kritérií. Po konzultaci s klientem o jeho požadavku předložíme doklad o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby, vydaný Národním bezpečnostním úřadem. Veškeré získané informace jsou považovány za tajné a naše společnost garantuje zachovávání mlčenlivosti. Způsob zajištění bezpečnosti je konzultován s klientem, který je seznámen s možnými potencionálními riziky. U všech námi nabízených služeb je na prvním míste prevence, tedy předcházení nežádoucím událostem. Naše služeby využilo Ministerstvo financí v roce 2000 při zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky v Kongresovém centru Praha a na základě našich kvilit o dva roky později Kongresové centrum Praha při Summitu NATO.